fredag 18 november 2011

Oroande miljögifter i matfisk !!

Vanliga matfiskar innehåller farliga miljögifter för vilka gränsvärden eller rekommendationer saknas. Det framgår av stickprov på fisk från nio olika länder som Svenska Naturskyddsföreningen står bakom.

DDT, PCB,  bromerade flamskyddsmedel, fluorerade ämnen samt tungmetal­lerna kadmium, bly och kvicksilver får vi i oss genom fisken som serveras på matbordet.

Mer att läsa om detta finns här
Hoppas våran jordbrukminister Eskil Erlandsson äter mycket fisk, särskilt östersjölaxen som
han envisas med att ge dispans för att saluföra i Sverige trots för höga värden av Dioxiner och Pcb.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar